INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy (hädanefter «Policyn») har framtagits av Företaget Global Digital Média, SA, registrerat hos handels- och bolagsregistret i Genève under numret CHE-373 082 366, med säte på Rue Muzy 9 - 1207 Genève – Suisse och representerat av sin nuvarande ordförande.

Syftet med Policyn är att ge en ram för insamlande och hantering av de personuppgifter som lämnas vid registrering på Företagets webbplatser, att förtydliga hur vi på Företaget hanterar inställningar för och använder oss av cookies och att klargöra vilka rättigheter du som konsument har.

1. PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som kan komma att samlas in vid registrering på webbplatsen är avsedda för Företaget som även ansvarar för behandlingen av dem. Tack vare dessa uppgifter kan du som medlem skapa ett konto innan du börjar använda dig av webbplatsen och eventuellt tecknar ett abonnemang. Om du vägrar att lämna dessa uppgifter kan du inte använda dig av webbplatsen, och inte heller teckna ett abonnemang.

De insamlade uppgifterna är uteslutande avsedda för Företagets interna bruk. Endast personer som agerar å Företagets vägnar och följer dess anvisningar har tillgång till dem. Undantagna från denna regel är bankuppgifterna, vilka vidarebefordras till de tjänstetillhandahållare som ansvarar för hantering och inbetalning av abonnemang. Som medlem ger du uttryckligen ditt godkännande till att bankuppgifterna i fråga vidarebefordras till tjänstetillhandahållarna i fråga, men uteslutande i tidigare nämnda syfte.

Ytterligare undantag görs för att de personuppgifter som lämnas vid registrering på webbplatsen ska kunna vidarebefordras till handelspartners, om du som medlem eller abonnent uttryckligen godkänner detta. Syftet härmed är att göra det lättare för dig att registrera dig på fler tjänster. Uppgifterna ska inte sparas längre än vad som behövs för att behandla dem, och som högst två år räknat från en medlems senaste besök på webbplatsen. Avsikten med behandlingen är att kunna ge dig som medlem förslag på möten med personer som motsvarar din personlighet. Bortsett från e-postadress, som är en obligatorisk uppgift för registrering, har du som medlem ingen skyldighet att lämna några andra personuppgifter. Att inte göra det, ska inte inverka på kontraktet. Det är strikt förbjudet att hämta, använda eller till tredje part vidarebefordra personuppgifter som samlas in och bevaras på webbplatsen, och detta utan hänsyn till ändamål.

Det är även strikt förbjudet att oavsett tillvägagångssätt kontakta eller skicka oönskade massutskick, spam, till webbplatsens nuvarande eller tidigare medlemmar eller abonnenter. I enlighet med gällande dataskyddsförordning har du som medlem rätt att få tillgång till uppgifter som gäller dig samt ändra, radera och begränsa dina personuppgifter. Du har även rätt att på giltiga skäl göra invändningar mot viss typ av behandling av dina personuppgifter.

Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke avseende personuppgiftsbehandling, i de fall denna behandling grundar sig just på ditt samtycke. Du är även berättigad att ge Företaget anvisningar gällande behandling av dina personuppgifter efter din död.

Slutligen kan du som medlem begära att dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part, då denna part godkänt inhämtande av uppgifterna i fråga eller om uppgifterna inhämtas inom ramen för verkställandet av ett kontrakt.

Du kan hävda alla dessa rättigheter och kräva att Företaget Global Digital Média, customer@mainpay.net, Rue Muzy 9 - 1207 Genève – Suisse respekterar dem genom att skicka ett rekommenderat brev med leverans mot kvittens och uppvisande av fotolegitimation. Dessutom har du som medlem alltid möjligheten att klaga till en dataskyddsmyndighet. Om du misstänker att dina personuppgifter missbrukas, måste du informera Företaget om detta omgående.

2. COOKIES

När du besöker webbplatsen placeras olika slags cookies på datorn av Företaget eller av tredje part.

2.1 Cookies som placeras av webbplatsen

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Om några av dem saknas kan du inte använda dig av webbplatsen på bästa sätt, och en del funktioner kan upphöra att fungera.

2.1.1. Inloggningscookies

Inloggningscookies gör det enklare för dig som medlem att logga in på nytt. Dessa cookies raderas om du loggar ut från webbplatsen och om du vill logga in igen måste du åter ange dina inloggningsuppgifter. För att skydda våra medlemmars personuppgifter visas aldrig användarnamn eller lösenord i denna cookie.

2.1.2. Sessionscookies

Sessionscookies ser i första hand till att du som medlem får tillgång till medlemssidorna på vår webbplats när du har loggat in. Dessa cookies raderas automatiskt av din webbläsare om du inte använt dig av webbplatsen på en timme. Det kan röra sig om både egna och tredje parts cookies.

2.1.3. Reklamcookies

Reklamcookies ger oss möjligheten att visa målinriktad reklam för våra medlemmar med hänsyn till kriterier som ålder, kön, plats, språkinställning, etc. Tack vare dem kan vi också föreslå diverse erbjudanden som kan intressera medlemmarna utifrån deras specifika profil och deras intresseområden.

2.1.4. Cookies för besökarstatistik

Med hjälp av cookies för besökarstatistik kan vi samla in information om antalet sidor som våra besökare och medlemmar väljer att visa medan de surfar på vår webbplats.

2.1.5. Cookie för språkpreferens

Cookien för språkpreferens hjälper oss att spara det språk som du som medlem har valt för dina besök på webbplatsen.

2.2 Cookies placerade av tredje part

Dessa cookies placeras inte av vår webbplats utan av en annan domän. Tredje part agerar i det här fallet för egen räkning och vi kan varken hantera eller kontrollera sådana cookies, vilka lyder under tredje parts policy för cookies och skydd av privatlivet. De personuppgifter som samlas in av dessa cookies är bara tillgängliga för den tredje parten i fråga. I samband med detta vidarebefordrar vi över huvud taget inga personuppgifter.

2.2.1. Cookies för delning (sociala medier)

Sociala nätverkstjänster (Facebook, Twitter) ger dig som medlem på vår webbplats möjligheten att dela information med andra medlemmar. När du klickar på dela-knappen placerar Facebook eller Twitter en cookie på din dator. När du är inloggad på ditt konto på Facebook eller Twitter och samtidigt surfar på vår webbplats, kan du tack vare den cookien koppla ditt Facebook- eller Twitterkonto till det innehåll du väljer att visa på vår webbplats.

2.2.2. Cookies för besöksanalys

De cookies för besöksanalys som används på webbplatsen placeras av vår handelspartner Google Analytics. Med dem kan vi analysera besöksfrekvens och webbplatsens prestanda, inte minst genom att undersöka hur de olika komponenterna på webbplatsen används (visade sidor, navigering, etc.). Syftet med detta är att utveckla innehållet och göra webbplatsen så användarvänlig som möjligt, och därmed förbättra upplevelsen av den.

2.2.3. UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

Vi använder oss av den e-postadress som du anger för att skicka information om våra produkter. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang, och därmed slippa dessa e-postmeddelanden, genom att följa de anvisningar för uppsägning som du hittar nederst i varje e-postmeddelande.

2.2.4. GODKÄNNANDE

Genom att använda dig av vår webbplats godkänner du vår integritets- och personuppgiftspolicy.